Osteomed s.r.o. je revmatologická & osteologická ambulance,
která poskytuje péči pacientům s chorobami kloubů a kostí v regionu okresu Trutnov a okolí.
Zabýváme se diagnostikou a léčbou převážně zánětlivých, ale i degenerativních kloubních onemocnění, diagnostikou a léčbou osteoporózy a dalších metabolických onemocnění skeletu.

Pracoviště je vybaveno celotělovým kostním denzitometrem (DXA), který umožňuje vyšetřit denzitu kostního minerálu v různých lokalizacích a s pomocí dalších softwarových algoritmů stanovit riziko zlomenin (FRAX). Zajišťujeme komplexní diagnostiku a léčbu osteoporózy.

V rozsahu menšího úvazku interní ambulance se specializujeme zejména na metabolické a endokrinní choroby - arteriální hypertenzi, poruchy lipidového metabolismu, onemocnění štítné žlázy, příštítných tělísek apod. Zajišťujeme interní předoperační  vyšetření, vyšetření před lázeňskými a rekondičními pobyty, vyšetření EKG.

Bylo u Vás vysloveno podezření na revmatické či metabolické kostní onemocnění ? V současné době je odbornými společnostmi (EULAR, ČRS, SMOS)  kladen důraz na časnou diagnostiku revmatických  chorob a metabolických onemocnění skeletu (osteoporózy). Poraďte se se svým praktickým či jiným ošetřujícím lékařem a domluvte si vyšetření v revmatologické & osteologické ambulanci..

Při léčbě spolupracujeme s odborníky v dalších oborech, jako jsou ortopedie,  radiodiagnostika, rehabilitace, dermatologie, oftalmologie, pneumologie, neurologie,  kardiologie a dalších oborech vnitřního lékařství.

Pacienty v indikacích tzv. biologické léčby revmatických onemocnění odesíláme ke konsiliárním vyšetřením do specializovaných center - nejčastěji do revmatologické ambulance  při Interní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové nebo do zařízení Arthromed s.r.o. v Pardubicích.

V rámci diagnostiky a léčby osteoporózy úzce spolupracujeme s Osteocentrem Fakultní nemocnice v Hradci Králové.